Συγκροτήθηκε σε σώμα η προσωρινή διοίκηση του ΑΟ Χαλκίς, όπως αυτή ορίστηκε με την προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Πρόεδρος: Βασίλειος Καρλατήρας, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Α’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Πικραμένος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Διευθυντής Παραγωγής εταιρίας SABΟ

Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λιάσκος, Διευθυντής Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Χαλκίδας

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Πέτρου, Συνταξιούχος

Ταμίας: Ιωάννης Κοτρογιάννης, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Μέλος: Ανάργυρος Γεωργούλης, Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος