Προσωρινή παύση λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΟΑΠΠΕΧ:
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας θα παραμείνει προσωρινά κλειστό από τις
12 έως και 28 Αυγούστου 2022, λόγω συντήρησης και καθαρισμού των εγκαταστάσεων.