Την Δευτέρα 13 Αυγούστου θα διεξαχθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας (ώρα έναρξης: 12 μ.μ.), στα γραφεία της ΕΠΟ. Στο φετινό κύπελλο θα συμμετάσχει και ο ΑΟ Χαλκίς, ως κυπελλούχος ΕΠΣΕ και θα μπει στην κληρωτίδα μαζί με τις άλλες 52 κυπελλούχες ομάδες των ΕΠΣ. Σ΄ αυτή λοιπόν την πρώτη φάση θα λάβουν μέρος οι πενήντα τρεις (53) κυπελλούχες ομάδες των ΕΠΣ. Με κλήρωση θα περάσει μία (1) ομάδα άνευ αγώνα στην επόμενη φάση και οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52), αφού χωριστούν σε τέσσερις (4) ζώνες με γεωγραφικά κριτήρια, θα δημιουργήσουν είκοσι έξι (26) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες αποκλεισμού θα προκύψουν είκοσι έξι (26) ομάδες, οι οποίες μαζί με την μία (1) ομάδα που θα περάσει άνευ αγώνα θα προκριθούν στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Δηλαδή το σύνολο των ομάδων που θα προκριθούν στην 2η Φάση θα είναι είκοσι επτά (27). Στην διαδικασία της κλήρωσης θα τοποθετηθούν οι ομάδες σε τέσσερις (4) κληρωτίδες όπως διαχωριστούν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Γηπεδούχος ομάδα θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη.