Η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ακαδημίας του Λήλαντα Βασιλικού θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και θα ξεκινήσει στις 12:30 μ.μ., στην ταβέρνα «Αχελώος» στο Βασιλικό.