Νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λήλαντα Βασιλικού προέκυψαν έπειτα από την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών της Δευτέρας.

Στην πρώτη συνεδρίαση που ακολούθησε της καταμέτρησης, αποφασίστηκε η παραμονή του Γιάννη Ελευθεριάδη στην προεδρία, έχοντας δίπλα του τους Κώστα Σφύρλα, Ιωάννη-Κωνσταντίνο Κολιοβέτα και Δήμητρα Βελή από το προηγούμενο Συμβούλιο και 5 νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:                Ελευθεριάδης Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος:     Σφύρλας Κωνσταντίνος
Β΄ Αντιπρόεδρος:     Κοκκάλας Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:     Δαβιώτης Λάμπρος
Ταμίας:                     Κολιοβέτας Ιωάννης Κωνσταντίνος
Γεν. Αρχηγός:          Παντελής Παναγιώτης
Υπεύθυνη Ακαδημιών: Βελή Δήμητρα
Ειδικός Γραμματέας: Πανάγος Γεώργιος
Έφορος και βοηθός γεν. Αρχηγού: Δαϊναβάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων:Καβουκίδης Μαρίνος
Βοηθός Έφορος:       Αρβανίτης Χαράλαμπος
Βοηθός Ακαδημίας:   Παπαδημητρίου Εμμανουήλ
Τεχνικός σύμβουλος: Μακρής Γεώργιος
Τεχνικός σύμβουλος:Τσακανίκας Δημοσθένης