Την Δευτέρα 27 Αυγούστου ξεκίνησαν οι προπονήσεις του τμήματος Κ-17 των ακαδημιών του Λήλαντα Βασιλικού. Οι προπονήσεις των υπόλοιπων τμημάτων υποδομών του «ποταμού» αρχίζουν την Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη.