Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Λήλαντα Βασιλικού, που προέκυψε από τις εκλογές της Κυριακής 22-Ιουλίου, με την πιο κάτω σύνθεση:

  1. Πρόεδρος:              Γιόχαν Κολιοβέτας
  2. Α΄ Αντιπρόεδρος:    Δήμητρα Βελή
  3. Β΄ Αντιπρόεδρος:    Γιώργος Μακρής
  4. Γεν. Γραμματέας:     Μάνος Παπαδημητρίου
  5. Ειδ. Γραμματέας:     Βασίλης Μπενέτος
  6. Ταμίας:                   Λεφτέρης Πρίφτη
  7. Γεν. Αρχηγός:         Θωμάς Σαραντάρης
  8. Έφορος:                 Μπάμπης Αρβανίτης
  9. Μέλος:                   Γιάννης Ελευθεριάδης

Αναπληρωματικό μέλος:   Κώστας Σφύρλας