Η Πειθαρχική Επιτροπή  της Ε.Π.Σ. Ευβοίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα όσα αναφέρονται  στις παρατηρήσεις στο φύλλο αγώνα  27/11/2021 Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ-ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» και τις βεβαιώσεις του φαρμακείου Κ. Κωνσταντίνου-Π. Στρατίκη (εισερχόμενο πρωτόκολλο 1747/2021), θεωρεί ότι η αναβολή του ανωτέρω αγώνα Β’ κατηγορίας, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ομάδων και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2α του ΚΑΠ διατάσσει τη διεξαγωγή του αγώνα εντός 30 ημερών.