Την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ο Λήλας Βασιλικού.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόεδρος: Νερούτσος Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κωσταράγκος Άγγελος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κεμίδης Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: Κολιοβέτας Γιόχαν
Ταμίας: Σαραντάρης Θωμάς
Γεν. Αρχηγός: Δήμου Αντώνης
Ειδ. Γραμματέας: Αρβανίτης Χαράλαμπος
Υπεύθυνος Ακαδημίας: Μπενέτος Βασίλειος
Βοηθός Υπεύθυνος Ακαδημίας: Μεταξούλης Αλέξανδρος