Ο Δημαρχος Μεσαπείων Διρφύων Γιώργος Ψαθάς βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση του Ηρακλή Ψαχνών που άλλωστε υπηρέτησε επί μία δεκαπενταετία ως παράγοντας και μέλος του Δ.Σ και μίλησε στο Δυνατά & Αθλητικά.