Από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοινώθηκαν οι πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών περιόδου 2019/20 για τα εθνικά πρωταθλήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής Ενώσεων Μελών της FIFA, με ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και τις επιστολές της Γενικής Γραμματέως της FIFA, κ. Fatma Samoura, που απεστάλησαν με fax στις 21 Μαϊου 2019, και στις 16 Ιουλίου 2019, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) στη συνεδρίαση Νο 28 στις 21 Ιουνίου 2019, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ, τον Κανονισμό Διαιτησίας, τις οδηγίες Εθνικών Συνομοσπονδιών της FIFA για τη διαιτησία και τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA, σχετικά με την επιλογή των Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών της 1ης , 2ης και 3ης Κατηγορίας της περιόδου 2019/20, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ προς γνώση και δημοσιοποίηση.

Από την Εύβοια, μοναδικός εκπρόσωπος της 1ης κατηγορίας είναι ο βοηθός διαιτητή Κώστας Κωνστάντιος αφού ο Γιώργος Λάμπρου, ″κατέβηκε″ στην 2η κατηγορία, όπου βρίσκεται ο βοηθός Δαυίδ Πριόνας.

Στην 3η κατηγορία, η Εύβοια έχει 2 διαιτητές, τον παραμένοντα Μάριο Πόγκα και τον»καινούργιο» Δημήτρη Χουλιάρα, και 5 βοηθούς, τον Κώστα Δάλλα, τον Αντώνη Ιωάννου, τον Γιάννη Κελεπούρη, τον Αβραάμ Νέγρη και τον Προκόπη Τσιφλάκο

Η τελική κατάρτιση των πινάκων των δύο πρώτων κατηγοριών (βαθμολογία διαιτητών, αξιολόγηση) έγινε αποκλειστικά από τα τρία αλλοδαπά μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό επιλογής καθώς και οι πίνακες βρίσκονται ΕΔΩ