Στην κάμερα του Δυνατά & Αθλητικά και στον Αριστοτέλη Ευγενικό μίλησε ο προπονητής του Νηλέα Νεοχωρίου Παναγιώτης Κοντογιάννης.