ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. του ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΥ καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 στο κοινοτικό γραφείο Τριάδας και ώρα 20:00.
Λόγο λήξης της θητείας του παρόντος Δ.Σ τα θέματα είναι τα εξής:
Α) Διοικητικός απολογισμός τριετίας (2021-2023)
Β) Αγωνιστικός απολογισμός
Γ) Οικονομικός απολογισμός
Δ) Εκλογή ελεγκτικής επιτροπής
Ε) Εκλογή νέου διοικητικού συμβούλιου
Δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του.
Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς ενήμεροι μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους μέχρι την έναρξη της συνέλευσης.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.