Οι παρατηρούμενες τις τελευταίες μέρες συνεχείς διακοπές, στο Ίντερνετ, στην Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή της, από όλους σχεδόν τους παρόχους και οι συνεχείς ″βλάβες″ στα καινούργια δίκτυα του ΟΤΕ, δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό, την λειτουργία των ιστοτόπων, και αναπόφευκτα και του Δυνατά & Αθλητικά!
Εμείς από την μεριά μας ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη, για τις καθυστερήσεις των αναρτήσεων και της ειδησεογραφίας!
Απλά θα μπορούσαν οι κύριοι που διαχειρίζονται τα δίκτυα να δείχνουν περισσότερο σεβασμό και σοβαρότητα, σε όλους τους χρήστες, γιατί γι’ αυτό πληρώνονται και μάλιστα, με ακριβό αντίτιμο για τις ″υπηρεσίες″ τους…