Αναλυτικά: «Αγαπητοί συνάδελφοι, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου μας με τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των τακτικών μελών του και για να δημιουργηθεί το Προσωπικό Προφίλ του καθενός στο site του Συνδέσμου (www.sppevias.gr), παρακαλείστε να αποστείλετε (όσοι δεν έχετε αποστείλει) έως τις 25/9/2018 τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός
  2. Διεύθυνση Κατοικίας – Πόλη
  3. Ημερ. Γεννήσεως
  4. Τηλέφωνο (Σταθερό – Κινητό)
  5. Φωτοτυπία Διπλώματος UEFA ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σχολής UEFA
  6. Φωτοτυπία της 3ετούς Κάρτας Ε.Π.Ο.-UEFA σε ισχύ
  7. Έγχρωμη Φωτογραφία Ταυτότητας
  8. Βιογραφικό Προσωπικής Καριέρας

Τρόποι Αποστολής:
· με ΕΛΤΑ στην διεύθυνση του Συνδέσμου Δημοκρίτου 1 – Χαλκίδα – 34132
· με email στο info@sppevias.gr
· παράδοση χέρι-χέρι σε έναν φάκελο και σε συνεννόηση με μέλος του Δ.Σ.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να κάνουν Α’ ΕΓΓΡΑΦΗ στον Σύνδεσμό μας θα πρέπει μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να συμπληρώσουν και την ΑΙΤΗΣΗ Α’ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που μπορούν να κατεβάσουν από το site του Συνδέσμου μας www.sppevias.gr .

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κρίνονται απαραίτητα πέρα από την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου μας, στο να προσφέρουν και διάφορες παροχές προς τα Τακτικά Μέλη μας τα επόμενα χρόνια».