Πρώτοι εμείς να προστατέψουμε αυτό που αγαπάμε , εμείς οι δημοσιογράφοι του τοπικού αθλητισμού που φέρνουμε στο κάθε σπίτι τον τοπικό αθλητισμό και τον ερασιτέχνη αθλητή που τόσο έχει ανάγκη τον , αθλητισμό , το κάθε χωριό που πρέπει να ακούγεται και να έχει την προβολή του ας δείξουμε λοιπόν υπευθυνότητα και να τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια το πρωτόκολλο για τον COVID-19

Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR Test εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή Rapid Test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα