Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) σε εφαρμογή του
άρθρου 13 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 4 / 6 / 2020,

Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/06/2020, στην αίθουσα
συγκεντρώσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και ώρα ενάρξεως την 19:30 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
 Διοικητικός Απολογισμός
 Οικονομικός Απολογισμός
 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής
 Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1⁄2 πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο μέχρι την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί μία ώρα
αργότερα, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 20:30 μ.μ.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής
Συνέλευσης την συνδρομή τους.
Όποιο μέλος του συνδέσμου επιθυμεί την συμμετοχή του στο Δ.Σ. του συνδέσμου μπορεί να υποβάλει την
υποψηφιότητά του συμπληρώνοντας το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ που υπάρχει στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας
αποστέλλοντας το με email στο [email protected] μέχρι την Τρίτη 15/6/2020.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν με όλα τα απαραίτητα μέτρα Ατομικής Προστασίας (γάντια,
μάσκα) λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΟΚΠΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ