Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή
15 Απριλίου, στις 18:30, στην αίθουσα συγκεντρώσεων «Χρήστος Τοκπασίδης», με φυσική
παρουσία.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παρευρεθούν για να συζητήσουμε τα τρέχοντα θέματα που
μας απασχολούν.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες.