Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ε.Π.Σ.Ε., κοι Πρόεδροι των Σωματείων, κοι Διαιτητές, σε συνέχεια του προηγούμενου ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ του Σ.Π.Π.Ε. στις 1/6/2023 επειδή τα προβλήματα διογκώνονται, δεν θα αφήσουμε η κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη, αλλά πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων και με στόχο να προστατευθεί ο θεσμός του προπονητή, για την Νέα Αγωνιστική περίοδο 2023-24 και κυρίως για τις Α’ και Β’ κατηγορίες της Ε.Π.Σ.Ε. ο Σ.Π.Π.Ε. ενημερώνει τα  ακόλουθα:

1.Δεν θα υπάρχει πλέον εξαίρεση από την υποχρέωση πρόσληψης Διπλωματούχου
Προπονητή για τα σωματεία που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία (UEFA B και ανώτερο)
και υποχρέωση πρόσληψης Διπλωματούχου Προπονητή οποιασδήποτε κατηγορίας
διπλώματος Προπονητή UEFA ( D, C , C Plus , B , A , Pro) για τις υπόλοιπες κατηγορίες
(Β’ , Γ’ , Υποδομών).

2.Ειδικά για τα σωματεία της Α’ Κατηγορίας καλό είναι οι Διοικήσεις τους, να προβούν
από την αρχή της Νέας Αγωνιστικής Περιόδου σε πρόσληψη ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Προπονητή ο οποίος είναι κάτοχος του ανάλογου διπλώματος (UEFA B και ανώτερό
του) για την σωστή προετοιμασίας τους.

 3.Να μην χορηγείται βεβαίωση του Συνδέσμου για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης για
την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους σε οποιοδήποτε προπονητή-μέλος του
Συνδέσμου μας που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΤΑΞΕΙ και ΔΕΝ έχει συνάψει
Συμφωνητικό Συνεργασίας με το σωματείο που απασχολείται, ανάλογα με την
κατηγορίας διπλώματος του προπονητή.

4.Να αποβάλλονται από τον Σύνδεσμο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, προπονητές που παραβαίνουν τις διατάξεις
Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και τον Κώδικα Δεοντολογίας, εφόσον
αποφανθεί η Πειθαρχική Επιτροπή σχετικά. Όλα τα παραπάνω παραπτώματα θα
ενισχύονται με εκθέσεις ή καταγγελίες οι οποίες θα φθάνουν στον Σ.Π.Π.Ε. αξιολογώντας τα αποδεικτικά στοιχεία η Πειθαρχική Επιτροπή του συνδέσμου.

5.Να φέρουν επάνω τους σε ειδικό πλαίσιο, όλοι οι προπονητές σε όλες τις κατηγορίες
(για πρωταθλήματα και τουρνουά υποδομών), διαπίστευση με το Δελτίου Πιστοποίησης
από την ΕΠΣΕ και την σε ισχύ κάρτα τριετίας ΕΠΟ-UEFA.

6.Σε κάθε περίπτωση καταστρατήγησης των προκηρύξεων της Ε.Π.Σ.Ε. και της Ε.Π.Ο. και
των κανονισμών προπονητών ποδοσφαίρου να γίνεται άμεση δημοσίευση στα τοπικά
Μ.Μ.Ε.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού της Ε.Π.Ο.
και των Προπονητών Ποδοσφαίρου αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας είναι τα εξής:

Α. Διπλωματούχος Προπονητής, δηλωμένος με άλλη ιδιότητα στο πάγκο , χρηματικό
πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση
της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες (άρθρο 12 παρ.2).

Β. Διπλωματούχος Προπονητής, ο οποίος έχει υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας με
Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε. και η Προπονητική Ταυτότητα
UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων
στο Άρθρο 6 παρ. 1, (Κατηγορία Διπλώματος Προπονητή ανάλογα με την Κατηγορία που
αγωνίζεται το Σωματείο), χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ
χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο.
τουλάχιστον για έξι (6) μήνες (άρθρο 12 παρ.3).

Γ. Διπλωματούχος Προπονητής, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα
σε δύο ή περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή,
χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες (άρθρο 12 παρ.4).

Δ. Ερασιτεχνικό Σωματείο το οποίο δεν έχει προσλάβει Διπλωματούχο Προπονητή, θα
πρέπει να γνωρίζει πως μόνο οι πιστοποιημένοι με Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητές
κάθε Σωματείου, δύνανται να δίνουν οδηγίες στα όρια της Τεχνικής Περιοχής, σε
διαφορετική περίπτωση, το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα τιμωρείται με
χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ.

Εκ του Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ