Την Δευτέρα 17 Σεπτέμβρη (ώρα έναρξης: 6 μ.μ.), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου διαιτητών ποδοσφαίρου Εύβοιας, στην αίθουσα «Χρήστος Τοκπασίδης» του συνδέσμου, στην οδό Φίλωνος 1, στην Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής: α. εκλογή προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης, β. διοικητικός απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα, γ. οικονομικός απολογισμός και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, δ. έγκριση προϋπολογισμού για χρήση οικονομικού έτους 2018-2019. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η γενική συνέλευση θα γίνει την επόμενη ημέρα, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.