Μετά τον αγώνα που δώσαμε ως Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.),
με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δεχθήκαμε την απόφαση της Ε.Π.Σ.Ε., όσον αφορά την παρουσία των
προπονητών στους πάγκους των ομάδων της Α’ Κατηγορίας με την υποχρεωτική κατοχή του ανάλογου
διπλώματος σχολών UEFA Β τουλάχιστον (Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2019-άρθρο 5, παρ.1,
α/α 11), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η διοργανώτρια αρχή διακατέχεται από υγιείς απόψεις σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δυστυχώς όμως, από την 1η κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος δεχόμαστε καταγγελίες
συναδέλφων – μελών του Σ.Π.Π.Ε. ή τρίτων για το φαινόμενο συνεργασίας ομάδων Α’ Κατηγορίας Ευβοίας
με ΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ προπονητές ή ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ οι οποίοι δηλώνονται στο φύλλο αγώνος κανονικά ως προπονητές ή εκπρόσωποι ομάδων και
ασκούν τελικά τα καθήκοντα του Α’ προπονητή στην Τεχνική Περιοχή (πάγκος) κατά την διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους.

Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να αποστείλουμε επιστολή στην Ε.Π.Σ.Ε. στην οποία ζητάμε
να μας απαντήσει με ποια λογική έχουν εκδοθεί Δελτία Πιστοποίησης ( αν έχουν εκδοθεί φυσικά) σε
συγκεκριμένους προπονητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου
2019 της Ε.Π.Ο. αλλά και τους Κανονισμούς Προπονητών της Ε.Π.Σ.Ε. για την Αγωνιστική Περίοδο 2019-20.
Μετά από όλα αυτά ο Σ.Π.Π.Ε. θεωρεί αναγκαίο να επισημανθεί εμφατικά η προσοχή, σε όλους του
εμπλεκόμενους στις συνεργασίες αυτές (Προπονητές και Παράγοντες) και στους επίσημους αγώνες (Ε.Π.Σ.Ε.
και Διαιτητές)
σχετικά με την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Προπονητών 2019 της Ε.Π.Ο. και της απόφασης
της Ε.Π.Σ.Ε. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Α’,Β’ & Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020).
Είναι πολύ σημαντικό, αυτή η απόφαση της Ε.Π.Σ.Ε. να εφαρμοστεί σε όλο της το εύρος και να
διαφυλαχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους (προπονητές, παράγοντες κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένου και πρωτοστατούντος φυσικά του Συνδέσμου μας (Σ.Π.Π.Ε.).