Με ανακοίνωση του ο ΣΠΠΕ ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογιτικά της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την έναρξη της νέας Αγωνιστικής Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2018-2019, τα μέλη του Δ.Σ. του “Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Ευβοίας”, θα θέλαμε αφ’ ενός να ευχηθούμε Υγεία σε όλα τα μέλη μας (Διπλωματούχοι Προπονητές), στο Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ, τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές,τους Διαιτητές, τους δημοσιογράφουςκαι αφ’ ετέρου περιμένοντας την επίσημη ανακοίνωση από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. που αφορά τις τροποποιήσεις για τον νέο Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. 2018-2019, ( βλέπε σχετική ανάρτηση εδώ http://sppevias.gr/data/documents/TROPOPOIESEIS-KANONISMON-PROPONETON-2018.pdf ), να σας ενημερώσουμε τα κάτωθι:

1. Για την παραλαβή της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ του Σ.Π.Π.Ε. απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η τακτοποίηση οικονομικών οφειλών προηγούμενων ετών και η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μέλους για την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2018-19 καθώς επίσης και μια φωτοτυπία τους Διπλώματος Προπονητή (UEFAC, B, A, PRO) ή της Κάρτας Τριετίας που λήγει 31-12-2018 για όσους δεν έχουν προσκομίσει την τελευταία διετία.

2. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (ΤαυτότηταΤεχνικής Περιοχής) που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣείναι τα εξής :

1)Αίτηση του σωματείου
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (απαραίτητο από φέτος).
6) Βεβαίωση μέλους από σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παράβολου 75 Ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

3. Ο Σύνδεσμος μας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας (Π.Ε.Π.Π.) και την Ε.Π.Ο., συνεχίζοντας τις προσπάθειες σχετικά με την εξάλειψη του φαινομένου της ύπαρξης προπονητών ποδοσφαίρου χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου και της απασχόλησής τους σε Σωματεία προτρέπει την Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ , τους παράγοντες των σωματείων(στην επιλογή Διπλωματούχου Προπονητή)με σχετικά έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί (Π.Ε.Π.Π. 16996/2011, 23355/2011 και Κ.Α.Π. παρ. 6 του άρθρου 13, στην παρ.η του άρθρου 15, στις παρ.3,4,7β και 7γ του άρθρου 18, ) που αναφέρονται στην παρουσία παραγόντων που πρέπει να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο (νομιμοποίηση και έλεγχος συμπεριφοράς) και στις Ταυτότητες των Προπονητών και στο Δελτίο Πιστοποίησης που πρέπει να είναι εφοδιασμένος κάθε Προπονητής προκειμένου να εισέρχεται στους αγωνιστικούς χώρους για να εξασκεί τα καθήκοντά του, καθώς και τα μέλη του (αρθ. 12 Πειθαρχικός έλεγχος Προπονητών) να φροντίσουν άμεσα για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από την Ε.Π.Σ. Ευβοίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο., ούτως ώστε να είναι τυπικά και ουσιαστικά καλυμμένοι, με τηνέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων τους.

Ύστερααπόταπαραπάνωεπιβάλλεταιησυνεργασία όλων , καθώς τα σχετικά έγγραφα της
Ε.Π.Ο.,στον Κ.Α.Π.,καιστονΚανονισμόΠροπονητώνΠοδοσφαίρουγενικότερα.

Η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω αναφερόμενα, προβλέπονται αυστηρές ποινές από τον πειθαρχικό κώδικα της Ε.Π.Ο. προς όλους. (Σωματεία, παράγοντες, προπονητές).

Η εφαρμογή του κανονισμού μας αφορά όλους και πρώτοι εμείς οι προπονητές, πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες των σχετικών διατάξεων και σας παρακαλούμε για ότι υποπέσει στην αντίληψή σας για θέματα που αφορούν τους προπονητές και είναι αντίθετα μετα παραπάνω προβλεπόμενα,να μας ενημερώσετε άμεσα με έγγραφό σας.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός την Γ’ Εθνική και την Α ́Τοπική κατηγορία που είναι υποχρεωτικό και όσοι δεν φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης δε θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους εντός γηπέδου, όλοι οι διπλωματούχοι που συνάπτουν σχέση με ομάδα Β ́και Γ ́ Τοπικής κατηγορίας,πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως η Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣσε συνεργασία με τον Φορέα των Προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) και τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας, θα διοργανώσουν Ανανεωτική Σχολή Ισχύς Ταυτοτήτων η οποία έχει προγραμματιστεί περίπου προς το τέλος Αυγούστου οπότε και θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.
Την εν λόγω σχολή, έχουν υποχρέωση να την παρακολουθήσουν, οι προπονητές που έχουν φοιτήσει σε σχολές μέχρι 31/12/2017, των διπλωμάτων UEFA A’ και UEFA B’ καθώς και αυτών της Γ.Γ.Α. και των εξομοιωμένων γυμναστών.
Η συμμετοχή όλων των παραπάνω που ενδιαφέρονται να εργασθούν σαν προπονητές, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να έχει ισχύ η ταυτότητα τριετίας τους, (2018-2021), που θα εκδοθεί μέσα στο 2018.
Ανακοινώσεις, λεπτομέρειες, έντυπα, υποδείγματα Συμφωνητικών και δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε στησελίδατουσυνδέσμου μαςwww.sppevias.gr.

ΤΟ Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ε.