Ο Σ.Π.Π.Ε. παρακολουθώντας τις κινήσεις των σωματείων, ιδιαίτερα των Α’ & Β’ Κατηγοριών, όσον αφορά την πρόσληψη προπονητών ποδοσφαίρου αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει τα Διπλωματούχα μέλη του πως, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει σταλεί με email επιστολή προς την Ε.Π.Σ.Ε. με προτάσεις και διευκρινήσεις όσον αφορά την με αρ. πρ. 838/1.7.2022 Προκήρυξη της Νέας Αγωνιστικής περιόδου 2022-23 και συγκεκριμένα για το άρθρο 30 που αφορά τους Προπονητές.

Μία σύντομη περίληψη των προτάσεων ακολουθεί παρακάτω :

Όλοι οι Προπονητές που θα βρίσκονται στους πάγκους των σωματείων , θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA και ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου και θα κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή το οποίο θα εκδίδει η ΕΠΣΕ.

Ποιο συγκεκριμένα :

α) Για την Α’ Κατηγορία οι Α’ Προπονητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C Plus (και άνω).

Οι βοηθοί Προπονητών, οι Προπονητές Φυσικής Κατάστασης και οι Προπονητές Τερματοφυλάκων των σωματείων της Α’ Κατηγορίας να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω).
β) Για την Β’ Κατηγορία οι Προπονητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω).
γ) Για την Γ’ Κατηγορία οι κανονισμοί να παραμείνουν ως έχουν και για την φετινή περίοδο.
δ) Για τα Πρωταθλήματα Υποδομών οι Προπονητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω).

*Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα.

ε) Οι προπονητές των Μικτών Ομάδων μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA Β (και άνω) και να μην απασχολούνται ως προπονητές σε άλλο σωματείο ή ακαδημία εκείνη την χρονική περίοδο.

*Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της περιόδου προσληφθεί από κάποιο σωματείο θα πρέπει να δηλώνει παραίτηση από τις Μικτές ομάδες και το αντίστροφο.

Επίσης προτείναμε :

1. Δημιουργία σχολών Προπονητών Ποδοσφαίρου UEFA C, B, A στην Χαλκίδα ή ακόμη και στην Ν. και Β. Εύβοια.

2. Έγγραφο προς την αρμόδια Δημοτική Αρχή για αντικατάσταση των πάγκων των γηπέδων
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 10 καθήμενων τουλάχιστον (λόγω 20άδας πλέον στην λίστα των ομάδων).

Σας υπενθυμίζουμε πως τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι τα εξής:

α) Αίτηση του Σωματείου

β) Αντίγραφο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ UEFA/Ε.Π.Ο.

γ) 2 έγχρωμες φωτογραφίες του Προπονητή

δ) Υπ. Δήλωση του Ν.1599 ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Ε. και ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.

ε) Βεβαίωση Μέλους από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ευβοίας ή άλλον Σύνδεσμο.

στ) Επίσημο αποδεικτικό Υποβολής της Πρόσληψης μέσω Taxis και αντίγραφο του Ιδιωτικού
Συμφωνητικού συνεργασίας Σωματείου-Προπονητή όπου θα αναγράφεται το ποσό που προβλέπεται από τον κανονισμό.

ζ) Καταβολή Παράβολου 75,00€ το οποίο επιβαρύνει το Σωματείο, (Κανονισμός Προπονητών
Ποδοσφαίρου Αύγουστος 2022-αρ. 10 παρ. 2)

η) Δήλωση περί της αποδοχής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

θ) Αντίγραφο Ταυτότητας UEFA Τριετούς διάρκειας σε ισχύ. και σας διευκρινίζουμε πως από το 8.θ. (Αντίγραφο Ταυτότητας UEFA Τριετούς διάρκειας σε ισχύ) αντιλαμβάνεστε πως η διεκδίκηση πρόσληψης Διπλωματούχων Προπονητών και για την Β’ Κατηγορία περνάει μέσα από αυτό το δικαιολογητικό (διότι αναφέρεται στην προκήρυξη πως υπάρχει έλλειψη κατάλληλου αριθμού Προπονητών) & θα έχει ισχύ μόνο και εφόσον ο αριθμός των
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 3ΕΤΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ του
ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Συνεπώς για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες πρόσληψης στην εν λόγω κατηγορία θα
πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση του αριθμού των μελών μας με Κάρτα 3ετίας.

Επίσης προτείνουμε σε όλα τα μέλη μας να ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ στην Γ.Γ.Α. κάνοντας
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ώστε έτσι να ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της
ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ και της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στην πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. και να
μην υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για την ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ στην Β’ Κατηγορία.

Στόχος του Σ.Π.Π.Ε. είναι να λυθούν όσο το δυνατόν δίκαια και γρηγορότερα , όλα αυτά
τα θέματα που μας απασχολούν και μαζί να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις με γνώμονα πάντα την καταξίωση του Ευβοιώτη Προπονητή και την ανάπτυξη του Ευβοϊκού Ποδοσφαίρου.

Το Δ.Σ του Σ.Π.Π.Ε