Οι συναντήσεις εργασίας αφορούν στην Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ / Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων») του Συμφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της προγραμματικής περιόδου 2023 – 2027.

 

Η δημόσια διαβούλευση υπακούει στην πάγια πρακτική σε όλα τα προγράμματα LEADER να εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»). Στη διαβούλευση καλούνται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς και οι ενεργοί πολίτες. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανάλυση της περιοχής παρέμβασης, η ιεράρχηση των αναγκών, η επισήμανση των ευκαιριών ανάπτυξης, η κατ’ αρχήν εκδήλωση και καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση συνεργασιών και δικτυώσεων. Οι ανοικτές συγκεντρώσεις της Ομάδας Τοπικής Δράσης CLLD LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου, ξεκινούν την Τετάρτη 24 Μαΐου, από – την Κύμη, στις 11 το πρωί, στο Δημαρχείο και – το Αλιβέρι, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Θα ακολουθήσουν οι συγκεντρώσεις σε περιοχές του Δήμου Καρύστου και στη Σκύρο. Ο Πρόεδρος της «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» (και Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας) Βαγγέλης Κούκουζας, εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης, δήλωσε: «Το πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές εφαρμογής του, αξιοποιώντας την «από κάτω προς τα πάνω» μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη του νέου Προγράμματος στη Νότια Εύβοια και στη Σκύρο, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων καθώς και του τοπικού πληθυσμού. Η ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής, θα συμβάλλει θετικά, μέσα από τη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής.