Το PARKING των Αφων ”ΛΙΝΑΡΔΟΥ”, ζητάει οδηγό με δίπλωμα οδήγησης, για μόνιμη εργασία με γνώση και από αυτόματα αυτοκίνητα.
Θα ληφθεί υπ’ όψη και θα προτιμηθεί η εμπειρία…

Πληροφορίες 22210-22609 Αγγελή Γοβιού 12 Χαλκίδα