Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του βορείου ομίλου της Γ΄ ΕΠΣΕ 2018-19, όπως προέκυψε από την κλήρωση των πρωταθλημάτων, την Τετάρτη 12/9.

Α΄ ΓΥΡΟΣ

1η αγωνιστική

Σταυρός-ΠΑΟ Λιχάδας

ΠΑΟ Πολιτικών-Ακαδημία Αρτάκης

Κύζικος Αρτάκης-Φοίνικας Ψαχνών

Ελληνικά-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Ολυμπιακός Λίμνης-Γιάλτρα

Ρεπό: Βυζάντιο Νέου Πύργου

2η αγωνιστική

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Σταυρός

ΠΑΟ Λιχάδας-ΠΑΟ Πολιτικών

Ακαδημία Αρτάκης-Ελληνικά

Φοίνικας Ψαχνών-Ολυμπιακός Λιμνής

Γιάλτρα-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Ρεπό: Κύζικος Αρτάκης

3η αγωνιστική

Σταυρός-ΠΑΟ Πολιτικών

Κυζικός Αρτάκης-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Ελληνικά-ΠΑΟ Λιχάδας

Γιάλτρα-Ακαδημία Αρτάκης

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Φοίνικας Ψαχνών

Ρεπό: Ολυμπιακός Λίμνης

4η αγωνιστική

Κύζικος Αρτάκης-Σταυρός

ΠΑΟ Πολιτικών-Ελληνικά

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Ολυμπιακός Λίμνης

ΠΑΟ Λιχάδας-Γιάλτρα

Φοίνικας Ψαχνών-Ακαδημία Αρτάκης

Ρεπό: ΑΕΚ Νέου Πύργου

5η αγωνιστική

Σταυρός-Ελληνικά

Ολυμπιακός Λίμνης-Κύζικος Αρτάκης

Γιάλτρα-ΠΑΟ Πολιτικών

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Βυζαντίο Νέου Πύργου

Φοίνικας Ψαχνών-ΠΑΟ Λιχάδας

Ρεπό: Ακαδημία Αρτάκης

6η αγωνιστική

Ολυμπιακός Λίμνης-Σταυρός

Ελληνικά-Γιάλτρα

Κύζικος Αρτάκης-ΑΕΚ Νέου Πύργου

ΠΑΟ Πολιτικών-Φοίνικας Ψαχνών

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Ακαδημία Αρτάκης

Ρεπό: ΠΑΟ Λιχάδας

7η αγωνιστική

Σταυρός-Γιάλτρα

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Ολυμπιακός Λίμνης

Φοίνικας Ψαχνών-Ελληνικά

Ακαδημία Αρτάκης-Κύζικος Αρτάκης

ΠΑΟ Λιχάδας-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Ρεπό: ΠΑΟ Πολιτικών

8η αγωνιστική

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Σταυρός

Γιάλτρα-Φοίνικας Ψαχνών

Ολυμπιακός Λίμνης-Ακαδημία Αρτάκης

Κύζικος Αρτάκης-ΠΑΟ Λιχάδας

ΠΑΟ Πολιτικών-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Ρεπό: Ελληνικά

9η αγωνιστική

Σταυρός-Φοίνικας Ψαχνών

Ακαδημία Αρτάκης-ΑΕΚ Νέου Πύργου

ΠΑΟ Λιχάδας-Ολυμπιακός Λίμνης

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Ελληνικά

ΠΑΟ Πολιτικών-Κύζικος Αρτάκης

Ρεπό: Γιάλτρα

10η αγωνιστική

Ακαδημία Αρτάκης-Σταυρός

ΑΕΚ Νέου Πύργου-ΠΑΟ Λιχάδας

Γιάλτρα-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Ολυμπιακός Λίμνης-ΠΑΟ Πολιτικών

Ελληνικά-Κύζικος Αρτάκης

Ρεπό: Φοίνικας Ψαχνών

11η αγωνιστική

ΠΑΟ Λιχάδας-Ακαδημία Αρτάκης

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Φοίνικας Ψαχνών

ΠΑΟ Πολιτικών-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Κύζικος Αρτάκης-Γιάλτρα

Ελληνικά-Ολυμπιακός Λίμνης

Ρεπό: Σταυρός

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

12η αγωνιστική

ΠΑΟ Λιχάδας-Σταυρός

Ακαδημία Αρτάκης-ΠΑΟ Πολιτικών

Φοίνικας Ψαχνών-Κύζικος Αρτάκης

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Ελληνικά

Γιάλτρα-Ολυμπιακός Λίμνης

Ρεπό: Βυζάντιο Νέου Πύργου

13η αγωνιστική

Σταυρός-Βυζάντιο Νέου Πύργου

ΠΑΟ Πολιτικών-ΠΑΟ Λιχάδας

Ελληνικά-Ακαδημία Αρτάκης

Ολυμπιακός Λιμνής-Φοίνικας Ψαχνών

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Γιάλτρα

Ρεπό: Κύζικος Αρτάκης

14η αγωνιστική

ΠΑΟ Πολιτικών-Σταυρός

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Κυζικός Αρτάκης

ΠΑΟ Λιχάδας-Ελληνικά

Ακαδημία Αρτάκης-Γιάλτρα

Φοίνικας Ψαχνών-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Ρεπό: Ολυμπιακός Λίμνης

15η αγωνιστική

Σταυρός-Κύζικος Αρτάκης

Ελληνικά-ΠΑΟ Πολιτικών

Ολυμπιακός Λίμνης-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Γιάλτρα-ΠΑΟ Λιχάδας

Ακαδημία Αρτάκης-Φοίνικας Ψαχνών

Ρεπό: ΑΕΚ Νέου Πύργου

16η αγωνιστική

Ελληνικά-Σταυρός

Κύζικος Αρτάκης-Ολυμπιακός Λίμνη

ΠΑΟ Πολιτικών-Γιάλτρα

Βυζαντίο Νέου Πύργου-ΑΕΚ Νέου Πύργου

ΠΑΟ Λιχάδας-Φοίνικας Ψαχνών

Ρεπό: Ακαδημία Αρτάκης

17η αγωνιστική

Σταυρός-Ολυμπιακός Λίμνης-

Γιάλτρα-Ελληνικά

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Κύζικος Αρτάκης

Φοίνικας Ψαχνών-ΠΑΟ Πολιτικών

Ακαδημία Αρτάκης-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Ρεπό: ΠΑΟ Λιχάδας

18η αγωνιστική

Σταυρός-Γιάλτρα

Ολυμπιακός Λίμνης-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Ελληνικά-Φοίνικας Ψαχνών

Κύζικος Αρτάκης-Ακαδημία Αρτάκης

Βυζάντιο Νέου Πύργου-ΠΑΟ Λιχάδας

Ρεπό: ΠΑΟ Πολιτικών

19η αγωνιστική

Σταυρός-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Φοίνικας Ψαχνών-Γιάλτρα

Ακαδημία Αρτάκης-Ολυμπιακός Λίμνης

ΠΑΟ Λιχάδας-Κύζικος Αρτάκης

Βυζάντιο Νέου Πύργου-ΠΑΟ Πολιτικών

Ρεπό: Ελληνικά

20η αγωνιστική

Φοίνικας Ψαχνών-Σταυρός

ΑΕΚ Νέου Πύργου-Ακαδημία Αρτάκης

Ολυμπιακός Λίμνης-ΠΑΟ Λιχάδας

Ελληνικά-Βυζάντιο Νέου Πύργου

Κύζικος Αρτάκης-ΠΑΟ Πολιτικών

Ρεπό: Γιάλτρα

21η αγωνιστική

Σταυρός-Ακαδημία Αρτάκης

ΠΑΟ Λιχάδας-ΑΕΚ Νέου Πύργου

Βυζάντιο Νέου Πύργου-Γιάλτρα

ΠΑΟ Πολιτικών-Ολυμπιακός Λίμνης

Κύζικος Αρτάκης-Ελληνικά

Ρεπό: Φοίνικας Ψαχνών

22η αγωνιστική

Ακαδημία Αρτάκης-ΠΑΟ Λιχάδας

Φοίνικας Ψαχνών-Βυζάντιο Νέου Πύργου

ΑΕΚ Νέου Πύργου-ΠΑΟ Πολιτικών

Γιάλτρα-Κύζικος Αρτάκης

Ολυμπιακός Λίμνης-Ελληνικά

Ρεπό: Σταυρός