…το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει, γίνεται χαμός σε κάθε γκολ! (μέρος 3ο) *Α’ ΕΠΣΕ

Μετά την παρουσίαση των ομάδων και των προπονητών τους, να σας υπενθυμίσουμε ολόκληρη την κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣΕ 2018-19…

Είναι μία εύχρηστη παρουσίαση που μπορεί ο κάθε αναγνώστης να έχει και να σημειώνει τ’ αποτελέσματα για το δικό του αρχείο…

                 1ος γύρος                                                         2ος γύρος

1η αγων.         16η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΛΗΛΑΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΤΡΙΑΔΑ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΤΡΙΑΔΑ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π
2η αγων.         17η αγων.
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΔΡΟΣΙΑ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΔΡΟΣΙΑ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΑΙΔΗΨΟΣ  
3η αγων.         18η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΛΗΛΑΣ  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΤΡΙΑΔΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΤΡΙΑΔΑ  
ΩΡΕΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΩΡΕΟΙ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
 
4η αγων.         19η αγων.
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑ  
5η αγων.         20η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΛΗΛΑΣ  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΤΡΙΑΔΑ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΤΡΙΑΔΑ  
ΩΡΕΟΙ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΩΡΕΟΙ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
6η αγων.         21η αγων.
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
7η αγων.         22η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΛΗΛΑΣ  
ΩΡΕΟΙ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΩΡΕΟΙ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΔΡΟΣΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
8η αγων.         23η αγων.
ΩΡΕΟΙ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΩΡΕΟΙ  
ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΤΡΙΑΔΑ  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
9η αγων.         24η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΛΗΛΑΣ  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΔΡΟΣΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΔΡΟΣΙΑ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
10η αγων.         25η αγων.
ΑΙΔΗΨΟΣ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΩΡΕΟΙ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΩΡΕΟΙ  
ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΤΡΙΑΔΑ  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
11η αγων.         26η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΛΗΛΑΣ  
ΔΡΟΣΙΑ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΔΡΟΣΙΑ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
12η αγων.         27η αγων.
ΔΡΟΣΙΑ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΔΡΟΣΙΑ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΩΡΕΟΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΩΡΕΟΙ  
ΤΡΙΑΔΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΤΡΙΑΔΑ  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
13η αγων.         28η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΛΗΛΑΣ  
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΑΔΑ     ΤΡΙΑΔΑ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
14η αγων.         29η αγων.
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΛΗΛΑΣ     ΛΗΛΑΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ  
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ  
ΔΡΟΣΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ     ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑ  
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗ     ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΒΑΤΩΝΤΑΣ  
ΑΙΔΗΨΟΣ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ     ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΙΔΗΨΟΣ  
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ     ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π  
ΩΡΕΟΙ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.     ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΩΡΕΟΙ  
ΤΡΙΑΔΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.     ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΤΡΙΑΔΑ  
15η αγων.. 30η αγων.
ΛΗΛΑΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ     ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ ΛΗΛΑΣ  
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ     ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ  
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑ     ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ  
ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΡΟΣΙΑ     ΔΡΟΣΙΑ ΑΟΝ ΑΡΤΑΚΗΣ  
ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΒΑΤΩΝΤΑΣ     ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ  
ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. ΑΙΔΗΨΟΣ     ΑΙΔΗΨΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ.  
ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π     ΚΑΛΟΧΩΡΙ/Π ΟΛΥΜΠΟΣ Γ.  
ΤΡΙΑΔΑ ΩΡΕΟΙ     ΩΡΕΟΙ ΤΡΙΑΔΑ  

****…ακολουθεί σε λίγο η Β’ ΕΠΣ Εύβοιας